جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک

1  - جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک نظری
 سر فصل دروس:‌
1- جنين شناسي دهان
مقدمه و معرفي – تشكيل و تكامل سيستم استخوان سازي – جمجمه – مفصل گيجگاهي فكي،‌سيستم عضلاني – صورت،‌سقف دهان و بيني – پوست و ضمائم آن – دندان ها – لوله گوارشي و ضمائم آن – غدد بزاقي
1-    استخوان فكين
2-    عاج سازي و تشكيل مينا
12-    عاج    - عاج بين گلبولي – عاج گلبولي – مناطق مرده كه در اثر سايندگي دندان ايجاد مي شود. مناطق مرده كه در اثر پوسيدگي دندان ايجاد مي شود. عاج ترميمي كه بعد از پوسيدگي دندان ايجاد مي شود. عاج ترميمي كه در اثر تهيه حفره به وجود مي آيد. لايه دانه دار تومز – عاج سازي ناقص – اثر كمبود ويتامين ها
13-    مينا     - دوك هاي مينايي – تافت هاي مينايي – لامل مينايي – خطوط افزايش – رتزيوس – نوارهاي هانترشرگر – پوسيدگي ها – جهت منشور هاي مينايي در ناحيه طوق – ميناي ناقص
14-    پالپ     - تشريح موضعي و شكل كلي – مجراي ته ريشه – عروق خوني – تركيب سلولي – پالپ بالغ – اعصاب پالپ – تغييرات قهقرائي – عكس العمل پالپ
3-    سمان
15-    بافت هاي نگهدارنده دندان - غشا پريودنت – آلوئول – رشد و تكامل لثه – ساختتمان لثه – مخاط لثه
4-    جوانه زدن و ريختن دندان ها
5-    كام
16-    فك فوقاني و تحتاني - رشد و تكامل فك فوقاني و تحتاني – رشد و تكامل زائده آلوئلر – تغييرات فيزيولوژيك در زائده آلوئر – تجديد ساختمان داخلي استخوان – نكات و ملاحظات كلينيكي
17-    غشا مخاطي دهان- خصوصيات عمومي – مرز بين پوست و غشا مخاطي – تقسيمات جزييمخاط دهان – مخاط مخصوص جويدن – لثه – جريان خون و اعصاب – اتصال دندان و لثه – رشد و تكامل – ساختمان اتصال اپي تليال – تغيير مكان اتصال دنداني – لثه اي – طرز اتصال و پيوستگي اپي تليوم – ناودان يا شيار لثه اي – كام سخت – پاپي ثنايايي – چين هاي كامي – مخاط پوشاننده – لب و گونه – بن بست دهليزي – زبان و كف حفره دهان – جوانه هاي چشايي
18-    غدد بزاقي- تقسيم بندي غدد بزاقي – عناصر ساختماني غدد بزاقي – قسمت هاي انتهايي – انواع سلول هاي ترشحي – نظم و ترتيب سلول ها در غدد بزاقي مختلط – مجاري و مجاري واسطه اي – غدد بزاقي اصلي – انواع  غدد بزاقي بر حسب قرار داشتن – سلول هاي ميواپي تليالي – ارتباطات اندوكرين – ملاحظات كلينيكي
19-    رويش دندان ها - بافت شناسي جوانه زدن- مرحله قبل از جوانه زدن – مرحله رويش قبل از انجام وظايف دندان – نحوه جوانه زدن – نكات و ملاحظات كلينيكي
20-    افتادن دندان هاي شيري     - مقدمه و تعريف – مرحله ريختن دندان هاي شيري – نكات و ملاحظات كلينيكي – بقاياي دندان هاي شيري – دندان هاي شيري باقيمانده – عدم ظهور دندان هاي شيري
21-    مفصل گيجگاهي فكي - بافت شناسي – ساختمان استخوان – پوشش مفصلي – كپسول مفصلي – نكات و ملاحظات كلينيكي
6-    سينوس فكي – فك بالا – پيشاني – اتموئيد                                        رشد و تكامل – نكات تشريحي – بافت شناسي – وظيفه و عمل سينوس – نكات و ملاحظات كلينيكي
7-    هيستوشيمي

2  - جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک عملی
سر فصل دروس:
نمايش لام هاي مربوط به فك و دهان و دندان


>>:  3 واحد (2 واحد نظری و 1 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت