تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندان پزشکی پیشگیری

سر فصل دروس:
2-    تغذيه بر اساس -WHO                                                 انواع غذاها – موادغذايي – وعده هاي غذايي – رژيم غذايي – جداول غذايي – نگهداري و ذخيره غذا – تهيه،‌پخت و بهداشت مواد غذايي
3-    غذا FOOD- ماده مغذي و غير مغذي – تركيبات شيميايي غذاها – سو تغذيه – چاقي – گرسنگي – تعادل مسائل تغذيه اي ايران و جهان – پايش رشد كودكان – خدمات تغذيه در PHC: تغذيه در گروه هاي آسيب پذير‌(مادران حامله – شيرده – كودكان و سالمندان) – نقش تغذيه در بهداشت عمومي
4-    كربوهيدرات ها – منوساكاريد ها – دي ساكاريد ها – اليگوساكاريد ها – پلي ساكاريد ها – مشتقات منو ساكاريد ها (سوربيتول – مانيتول ...)
5-    پروتئين ها – اسيد آمينه هاي ضروري – منابع غذايي پروتئين ها – وظايف پروتئين ها در بدن – نقش پروتئين ها در توليد انرژي – كيفيت پروتئين ها
6-    چربي ها – انواع اسيد هاي چرب‌: نقش چربي ها در توليد انرژي – منابع چربي ها – نقش چربي ها در بدن
7-    ويتامين ها – انواع ويتامين ها (محلول در آب – محلول در چربي) عواملي كه بر روي ويتامين هاي موجود در مواد غذايي اثر دارد. انواع ويتامين ها و كمبود هر كدام به تفكيك
8-    املاح يا عناصر معدني – نقش تركيبات معدني – كلسيم – آهن ..
9-    عناصر كمياب : يد – فلوئور
10-    مسموميت هاي غذايي،‌سموم و غذاهاي سمي انواع مسموميت ها
11-     نقش تغذيه در دندان پزشكي پيشگيري و بهداشت مدارس


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت