بیماری های روانی

سر فصل دروس:
طبقه بندي بيماري هاي رواني
اختلال خلقي
اختلال هاي پسيكوتيك (روان پريشي ها)
اختلال هاي اضطرابي (اضطراب عمومي، وسواس، فوبيا، اختلال هاي تبديلي و تجزيه اي و PTSD)
ارتباط بين اختلال هاي روان پزشكي و بيماري هاي دندان پزشكي
اختلال هاي شخصيتي
اختلال هاي رواني – جسمي
اختلال هاي خواب
سو مصرف مواد (اعتياد)
مروري بر درمان هاي داروئي در روان پزشكي
اشاره اي بر انواع روان درماني


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت