آناتومی دندان

1  - آناتومی دندان نظری
سر فصل دروس:
1-    اطلاعات کلی درباره آناتومی دندان
2-    نام گذاری و فرمول های دندان های شیری و دائمی
3-    چگونگی رشد و نمو و رویش دندان های شیری و دائمی
4-    آناتومی هر یک از دندان های شیری
5-    آناتومی هر یک از دندان های دائمی
6-    تشریح حفره پالپ هر یک از دندان های دائمی
2 -آناتومی دندان عملی
میزان حداقل آموزش
محل آموزش : لابراتور
تراش آناتومیک سطوح مختلف دندانی شامل دندان های قدامی فک بالا و پایین – دندان های پره مولر اول دو ریشه و پره مولر دوم بالا
- دندان های پره مولر پایین یک عدد – دندان مولر فک پایین و بالا از هر کدام یک عدد


>>:  1واحد نظری و 3 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت