اخلاق پزشکی

 سر فصل دروس:
1-    مقام و منزلت انسان
2-    اهمیت طبابت
3-    انگیزه های طبابت
4-    رابطه دانش های پزشکی و ارزش های اخلاقی
5-    تقدم بهداشت و پیشگیری بر دارو و درمان
6-    روانشناسی بیمار
7-    خوشروئی و خوشخویی
8-    اخلاق جنسی: تقوی به عنوان مصونیت و رابطه گناه و نگاه
9-    امانت
10-    صداقت
11-    پزشک و پیشرفت علم ( تداوم مطالعه، یادداشت برداری، اشتراک مطبوعات و مجلات علمی)
12-    شغل پزشکی به عنوان عبادت و نه تجارت
13-    پرهیز از حسادت
14-    پرهیز از ریاست طلبی
15-    اهمیت ورزش
16-    ویژگی های پزشکان تاریخ اسلامی
17-    سلامتی به عنوان بهترین هدیه
18-    طبیب به عنوان حبیب
19-    امیدوار نمودن بیمار به بهبود
20-    ابتکار و نوآوری در معالجات
21-    زهد و سخاوت
22-    رازداری
23-    رابطه پزشک و اساتید خویش
24-    پزشک و سایر پزشکان
25-    پزشک و پرستار
26-    آشنایی با علم تغذیه
27-    پرهیز از شهرت طلبی
28-    پذیرش اشتباهات
29-    مقایسه اجر معنوی و اجرت مادی
30-    ارزش خدمت به محرومان
31-    اخلاص و پرهیز از ریا و تظاهر
32-    یاد خدا،‌به عنوان مهمترین عامل شفا بخش


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت