آشنایی با وسایل و تجهیزات دندان پزشکی و نگهداری آن ها


لوازم دندان پزشکی
آشنایی با لوازم دندان پزشکی


سر فصل دروس:
1- کلیات
1-    آشنایی با یونیت های برقی و پنوماتیکی و یونیت هایی که بورد میکرو موتور دارد و یونیت های ایرانی و قطعات آن ها
2-    آشنایی با ساکشن های آبی،‌پرتابل، هوائی و مرکزی و قطعات آن ها
3-    آشنایی با پدال های برقی و پنوماتیکی و قطعات آن ها
4-    محاسبه برق مصرفی هر یونیت و صندلی و علائم انحصاری یونیت ها و جدول محاسبات بار فوت پونت و جدول محاسبات فارنهایت و سانتیگراد جهت دستگاه های حرارتی و آشنایی با چراغ یونیت و مقدار نور آن به لوکس و آشنایی با عیوب دستگاه ها
2- صندلی ها
1-    آشنایی با صندلی های برقی و صندلی های هیدرولیکی و صندلی های پنوماتیکی و آشنایی با قطعات آن ها
2-    آشنایی با کمپرسورهای مرکزی و درایر ها (رطوبت گیر) و کمپرسورهای مخزنی و کمپرسورهای خشک بدون روغن
3-    آشنایی با تابوره های هیدرولیکی، تابوره های گازی و عیوب  آن ها

4-    اینسترومنتها
1-    توربین ایربرن و بلبرینگی و نوری و آشنایی با ساختمان آن ها
2-    ایرموتورهای پره ای و ساچمه ای و آشنایی با ساختمان داخلی آن ها
3-    میکروموتورهای مختلف و آشنایی با ساختمان داخلی آن ها
4-    انگل های مختلف دور کم و دور زیاد
5-    هندپیس های مختلف جراحی و لابراتوری
6-    آپکس فایندر و پالپ تستر و دستگاه جرم گیری ولایت کیور و رادیوگرافی و آشنایی قطعات آن ها
7-    کوره های ویتا و موتور آویز و دستگاه های لابراتواری و طریقه استریل اینسترومنتها و آشنایی با عیوب دستگاه ها


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت