آشنایی با وسایل و تجهیزات دندان پزشکی و نگهداری آن ها

سر فصل دروس:
1- کلیات
1-    دآشنایی با یونیت های برقی و پنوماتیکی و یونیت هایی که بورد میکرو موتور دارد و یونیت های ایرانی و قطعات آن ها
2-    آشنایی با ساکشن های آبی،‌پرتابل، هوائی و مرکزی و قطعات آن ها
3-    آشنایی با پدال های برقی و پنوماتیکی و قطعات آن ها
4-    محاسبه برق مصرفی هر یونیت و صندلی و علائم انحصاری یونیت ها و جدول محاسبات بار فوت پونت و جدول محاسبات فارنهایت و سانتیگراد جهت دستگاه های حرارتی و آشنایی با چراغ یونیت و مقدار نور آن به لوکس و آشنایی با عیوب دستگاه ها
2- صندلی ها
1-    آشنایی با صندلی های برقی و صندلی های هیدرولیکی و صندلی های پنوماتیکی و آشنایی با قطعات آن ها
2-    آشنایی با کمپرسورهای مرکزی و درایر ها (رطوبت گیر) و کمپرسورهای مخزنی و کمپرسورهای خشک بدون روغن
3-    آشنایی با تابوره های هیدرولیکی، تابوره های گازی و عیوب  آن ها

4-    اینسترومنتها
1-    توربین ایربرن و بلبرینگی و نوری و آشنایی با ساختمان آن ها
2-    ایرموتورهای پره ای و ساچمه ای و آشنایی با ساختمان داخلی آن ها
3-    میکروموتورهای مختلف و آشنایی با ساختمان داخلی آن ها
4-    انگل های مختلف دور کم و دور زیاد
5-    هندپیس های مختلف جراحی و لابراتوری
6-    آپکس فایندر و پالپ تستر و دستگاه جرم گیری ولایت کیور و رادیوگرافی و آشنایی قطعات آن ها
7-    کوره های ویتا و موتور آویز و دستگاه های لابراتواری و طریقه استریل اینسترومنتها و آشنایی با عیوب دستگاه ها


Tags: 
تعداد نمایش ها: 4954

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر