جنین شناسی انسانی

الف) جنین شناسی عمومی:
1-    تاریخچه و اهمیت جنین شناسی
2-    اعضا تناسلی
3-    پیدایش سلول های تناسلی یا گامتوژنز
4-    تغییرات دستگاه تناسلی زن (سیكلهای تناسلی) هورمون های مربوط به تولید مثل
5-    اولین هفته تكامل (گشن گیری تا جایگزینی تخم) ناهنجاری ها
6-    دومین و سومین هفته تكامل ( جنین دو لایه ای و سه لایه ای)
7-    تكامل تروفوبلاستها
8-    هفته های چهارم تا هشتم تكامل (دوره امبریونیك)
9-    لایه های زاینده و مشتقات آن ها
10-    لایه های سوماتیك و ویسرال مزودرم
11-    دستگاه قلبی عروقی
12-    قوس های برانشی یا قوس های حلقی
13-    بافت هایی كه از مزودرم به وجود می آیند
14-    لایه زاینده آندودرمال
15-    لایه زاینده اكتودرمال
16-    شكل خارجی جنین در طی ماه دوم تكامل
17-    پیدایش  دست ها و پاها
18-    تكامل از اول ماه سوم تا آخر ماه دهم (دوره فیتال)
19-    تكامل جفت و بند ناف
ب) جنین شناسی اختصاصی:
1-    تكامل سیستم استخوانی
2-    غضروفی
3-    اسكلت بدن
4-    تكامل سیستم عضلانی
5-    تكامل ساختمان صورت سقف دهان و بینی
6-    تكامل دهان و دندان
7-    تكامل پوست و مو
8-    غدد چربی
9-    غدد عرق
10-    پستان
11-    تكامل سیستم های تنفسی و گوارشی
12-    تكامل سیستم عصبی و اعضا حساسه


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت