فارسی

سر فصل دروس:
1-    درباره نویسندگی و ارزش و نقش نویسنده در جامعه
2-    برای نویسندگی چه باید کرد
3-    مشخصات یک نوشته خوب
4-    مشخصات نویسنده خوب
5-    نکته هایی در فارسی
6-    نشانه گذاری
7-    یادداشت برداری در ضمن مطالعه
8-    گزارش نویسی( موضوع گزارش، دریافت کننده گزارش، هدف از تهیه گزارش...)
9-    خلاصه نویسی(شیوه های تلخیص)
10-    شیوه تحقیق
الف)آشنایی با مراجع تحقیق
ب) نحوه استفاده از مراجع
11- مقاله نویسی( طرز نوشتن مقاله، انواع مقاله،: ادبی، تاریخی، علمی، اجتماعی...)
12- داستان نویسی(شیوه قصه پردازی، مقام ادبیات داستانی د رجامعه، موضوع داستان و طرح انواع آن)
13- فن ترجمه(نقش ترجمه و تاثیر آن در ادبیات و فرهنگ ملل)
14- انواع نثر(مرسل، ساده، مسجع، مصنوع و فنی، همراه با نمونه ها)
15- انواع نظم با شواهد هر نوع
16- سبک های ادبی:
الف) فارسی(خراسانی، عراقی، هندی، اصفهانی، دوره بازگشت)
ب) خارجی(مشهورترین آن ها)
17- برخی اصطلاحات ادبی (بدیهه، ارتجال، رکیک، سهیل ممتنع، مجاز...)
18- مختصری در دستور زبان فارسی
19- شیوه تهیه  و تنظیم پایان نامه( استاد راهنما، انتخاب موضوع، تهیه و تنظیم رساله،...)

>>:  3واحدنظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت