اخلاق و تربیت اسلامی

سر فصل دروس:
بخش اول: تربیت اسلامی
1-    انسان به عنوان فرد و جمع در تربیت اسلامی
2-    تقوی یک هدف اساسی تربیتی
3-    تعلیم حکمت
4-    پرورش روح عدالت خواهی
5-    تکامل انسان به عنوان یک هدف تربیتی
6-    دوستی با ملل اسلامی
7-    توسعه روابط ملل دیگر بر اساس عدالت
8-    پرورش نیروی تفکر
9-    پرورش روح اجتماعی
10-    روش های تربیتی اسلام
11-    تلفیق علم و عمل
12-    سیره
13-    روش عقلانی در تربیت اسلامی
14-    امر به معروف و نهی از منکر
15-    جهاد یک روش قاطع تربیتی
16-    پاداش و تنبیه
17-    روش پند و اندرز
بخش دوم: اخلاق اسلامی
1-    اخلاق اسلامی
2-    مبانی اخلاق در اسلام
3-    نیت در رفتار اخلاقی
4-    آزادی اراده در انسان
5-    فضائل اخلاقی در اسلام
6-    امر به معروف و نهی از منکر، ایثار، صبر، تواضع، صدق، وفا، حلم، امانت، شجاعت، محبت، حسن نیت، شکر منعم، حکمت، عدل، رضا، توکل.
7-    رذائل اخلاقی در اسلام:
غضب، حقد، حسد، بخل، کبر، غرور، حب جاه و مال، ریا، گناه، غیبت، تهمت.
8- بحثی درباره خیر و شر

>>:  2واحدنظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت