تكنولوژی آموزشی

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با كلیات:
    - تعریف تكنولوژی آموزشی و تاریخچه آن
    - اركان نظام آموزشی و عوامل موثر بر آن
    - الگوهای آموزشی
    - طراحی نظام مدیریت آموزشی
     - تعیین هدف‌های آموزشی
    - طراحی آموزشی
    - انتخاب رسانه آموزشی
    - تعیین استراتژی یادگیری
2- آشنایی با روش‌های مختلف ارزشیابی:
    - ارزشیابی درونی
    - ارزشیابی بیرونی
    - ارزشیابی تحصیلی (آزمون)، انواع سئوالات، نحوه طراحی سئوال، بررسی و ارزشیابی سئوالات نتایج (تعیین ضریب دشواری و تشخیص) و تعیین حداقل نمره قبولی
    - ارزشیابی تدریس و مدرس
    - ارزشیابی بخش، دانشكده و دانشگاه
3- شناخت طرز كار با وسایل سمعی و بصری شامل پروژكتور، اورهد، اوپك، مولتی مدیا و رایانه، مزایا و معایب آنها
4- آشنایی با اصول فتوگرافی:
    - دوربین‌های عكاسی و فیلمبرداری
    - فلاش‌های مختلف
    - انواع فیلم
    - انواع فیلم
5- آشنایی با اصول تهیه اسلاید و برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای


>>:  40 ساعت- کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت