فوریت‌های پزشكی

سرفصل‌های درس:
1- (BLS) Basic Life Support
    - احیای قلبی ریوی (CPR) Cardiopulmonary Resuscitation:
        - تكنیك‌های مورد استفاده فوری در ارتباط با Airway- Breathing- Circulation
        - مراحل برقراری راه هوایی
        - تنفس مصنوعی
        - ماساژ قلبی
    - كاربرد داروها در فوریت‌های پزشكی
    - آشنایی با مهارت‌های كاربردی در فوریت‌های پزشكی (تزریقات، سرم تراپی و .
2- تشخیص و درمان فوریت‌های پزشكی شایع در كلینیك‌های دندانپزشكی:
    - نحوه گرفتن شرح حال، تاریخچه پزشكی و نقش آن در پیشگیری و تشخیص فوریت‌ها
    - معاینات و نحوه كنترل علائم حیاتی
    - وسائل و تجهیزات در فوریت‌ها
    - فوریت‌های شایع و نحوه درمان آنها:
        - واكنش‌های ازدیاد حساسیت
        - مشكلات قلبی
        - تغییرات سطح هوشیاری


>>:  15 ساعت- کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت