فیزیولوژی و بیولوژی دهان

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با روند تشكیل و مینرالیزاسیون بافت‌های دندان
2- شناخت تركیب شیمیایی بافت‌های دندان
3- فیزیولوژی مینا، عاج، پالپ، سمنتوم و استخوان
4- فیزیولوژی مخاط دهان، بزاق، جوانه‌های چشایی و عقده‌های لنفاوی
5- فیزیولوژی مفصل گیجگاهی فكی و عضلات مرتبط با آن
6- فیزیولوژی درد و كنترل آن
7- فیزیولوژی اعمال دهان ( مضغ، بلع، تكلم و تنفس)
8- فیزیولوژی رویش و تحلیل دندان
9- شناخت مكانیسم تحلیل و بازسازی استخوان
10- آشنایی با مكانیسم رفلكس عضلات
11- آشنایی با نقش تغذیه، سن و هورمون‌ها در ساختمان دهان و دندان
12- بیولوژی تشكیل و خصوصیات پلاك دندانی و چگونگی پیشگیری از آن


>>:  13 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت