قوانین پزشكی و اخلاق حرفه‌ای

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با مقررات دوره دستیاری، امتحانات دانشنامه تخصصی، تعهدات خدمت و ...
2- آشنایی با قوانین پزشكی، نظام پزشكی، پزشكی قانونی، تخلفات پزشكی و تعهدات پزشكان در قبال بیماران و بالعكس
3- آشنایی با اركان و واحدهای تابعه نظام پزشكی
4- آشنایی با مقررات پزشكی قانونی: تعیین حد دیات در رابطه با درمان‌های دندانپزشكی، تعیین هویت و تعیین حد ضرر و زیان
5- آشنایی با مقررات دادگاه‌ها و نحوه دادرسی
6- آشنایی با علم اخلاق پزشكی: رابطه پزشك با بیمار، رابطه پزشك با نزدیكان بیمار، رابطه پزشك با سایر همكاران و رابطه پزشك با جامعه
7- آشنایی اجمالی با مقررات پیوند اعضا، رضایت نامه پزشكی و تبعات قانونی آن، صدور
 گواهی و ...
8- آشنایی با اصول مطب داری: روش‌های ثبت و جمع‌آوری اطلاعات و اسناد پزشكی مربوط به بیمار، معاینات فیزیكی و ...
9- آشنایی با روش‌های مختلف رسیدن به تشخیص و تصمیم‌گیری بالینی: توجه به شكایت اصلی بیمار، وضعیت موجود، وضعیت ایده‌آل و ...
10- آشنایی با اصول برنامه ریزی (مشارطه)، مواظبت (مراقبه) و حسابرسی (محاسبه) در پزشكی
11- آشنایی با موازین اخلاقی در انجام تحقیقات و نگارش مقالات (قوانین نورنمبرگ)


>>:  15 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت