بیماریهای دهان و تشخیص

سرفصل‌های درس:
1- ملاحظات دندانپزشكی در مبتلایان به بیماریهای سیستمیك
2- ملاحظات دندانپزشكی در بیماران مبتلا به بیماریهای سیستمیك با زخم‌های دهانی مربوطه
3- ملاحظات دندانپزشكی در بیماریهای خونریزی دهنده
4- ملاحظات دندانپزشكی در بیماران مبتلا به هپاتیت، AIDS و ... با علایم دهانی مربوطه
5- ملاحظات دندانپزشكی در بیماران مبتلا به سرطان دهان


>>:  35 ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت