دندان پزشکی کودکان

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با تئوریهای مربوط به کنترل رفتاری کودکان
2- آشنایی با پالپ تراپی و درمان ریشه دندان‌های شیری Vital و Nonvital
3- آشنایی با پالپ تراپی و درمان ریشه دندانهای دایمی با آپکس با (Apexogenesis و Apexification).
4- آشنایی با نحوه ارزیابی و طرح درمان دندان‌های مولر اول دایمی با پوسیدگی‌های عمیق در سنین 7 تا 10 سال (درمان اندودانتیکس و یا خارج نمودن دندان)
5- تروما، تقسیم بندی، راههای درمانی و Forced Eruption


>>:  15 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت