جراحی دهان و فک و صورت

سرفصل های درس:
1- روش‌های جراحی Ridge Augmentation و Vestibuloplasty
2- جراحی‌های حذف هیپرپلازی ناشی از دنچر
3- روش‌های جراحی Sinus Lifting و Mandibular Nerve Transposition
4- تکنیک Bone Graft   
5- جراحی دندان‌های نهفته
6- جراحی پری رادیکولار دندان‌های چند ریشه‌ای
7- اصول جراحی در اطاق عمل (تحت بیهوشی عمومی)


>>:  40 ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت