بیهوشی

سرفصل های درس:
1-    داروهای شل کننده عضلات
2-    داروهای مورد تجویز در بیهوشی
3-    انتخاب روش بیهوشی
4-    داروهای مورد تجویز قبل از بیهوشی
5-    قسمت‌های مختلف و روش کار با دستگاه بیهوشی دهنده
6-    ایست قلبی و احیای قلبی ریوی
7-    اصول کلی در بیهوشی عمومی
8-    بیهوشی‌های وریدی
9-    لوله گذاری
10-    تکنیک‌های بیهوشی هیپوتانسیو (تکنیک‌هایی که در آن فشار خون حداقل بوده و در جراحی‌های ناحیه سر و صورت به کار می‌روند)
11-    اصول کلی و مکانیسم انتقال خون
12-    بیهوشی و کبد
13-    Intensive Care Unit (ICU) و Recovery Room
14-    اصول کلی و روش‌های فیزیوتراپی قفسه سینه (در بیمارانی که ریه آنها به علت بلع خون کم کار شده است)
15-    مشکلات و عوارض ناشی از بیهوشی در Recovery Room
16-    بیهوشی در دندان پزشکی


>>:  100 ساعت- نظری عملی (بیمارستانی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت