پریودانتیکس نظری 1

سرفصل های درس:
1- آشنایی با پریودنشیوم:
- تاریخچه
- تشریح
- لثه
- پریودنتال لیگامان
- سمان
- استخوان آلوئول
- تغییرات پریودنشیوم با افزایش سن
2- شناخت اتیولوژی بیماری‌های پریودنتال:
- آشنایی با نقش عوامل محرک موضعی
- پلاک و کلکولوس
- عوامل ایجاد گیرپلاک
- اکلوژن و ترومای ناشی از آن
3- نقش عوامل سیستمیک:
- سیستم ایمنی
- بیماری‌های خونی و اختلالات مربوط به آن
- غدد مترشحة داخلی
- تغذیه
- بیماری‌های پوستی مخاطی


>>:  60 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت