پریودانتیکس نظری 2

سرفصل های درس:
1- آشنایی با اپیدمیولوژی و آسیب‌شناسی بیماری‌های پریودنتال:
    - التهاب لثه
    - یافته‌های کلینیکی در ژنژیویت
    - افزایش حجم لثه
    - عفونت‌های حاد لثه
    - ژنژیویت دسکواماتیو
    - بیماری‌های لثه در کودکان
    - تومورهای لثه
2- آشنایی با تقسیم‌بندی, تشخیص, پیش آگهی و طرح درمان در بیماری‌های پریودنتال:
    - تقسیم‌بندی بیماری‌های پریودنتال
    - تشخیص کلینیکی
    - بررسی و تفسیر رادیوگرافیک
    - تکنیک‌های پیشرفته تشخیصی
    - پیش آگهی بیماری‌های پریودنتال
    - طرح درمان بیماری‌های پریودنتال
3- شناخت بیماری‌های پریودنتال:
    - پاکت پریودنتال
    - تحلیل استخوان و الگوی تخریب استخوان
    - پریودنتایتیس با پیشرفت و مشی آهسته
    - پریودنتایتیس با پیشرفت و مشی سریع
    - وسایل پریودنتال
    - فوریت‌های پریودانتیکس و درمان آنها
    - فلسفه درمان‌های پریودنتال
- آشنایی با مراحل درمانی پریودانتیکس:
    - فاز I درمان:
    - آموزش بهداشت
    - کنترل پلاک
    - روش‌های Root planing و Scaling
    - درمان‌های ضد میکروبی و شیمی درمانی
    - درمان‌های لازم در بیماری‌های پیشرفته پریودنتال
    - درمان‌های لازم در مبتلایان به HIV
    - اصلاح اکلوژن
    - ملاحظات ارتودنسی در درمان‌های پریودنتال
    - فاز II درمان, درمان‌های جراحی:
    - فاز جراحی در درمان
    - اهداف کلی در جراحی‌های پریودنتال
    - ملاحظات تشریحی در جراحی پریودنتال
    - کورتاژ لثه
    - فلپ‌های پریودنتال
    - فلپ جهت حذف پاکت


>>:  140 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت