پریودانتیکس نظری 3

سرفصل های درس:
1- درمان‌های پریودنتال:
    - ادامه درمان‌های جراحی
    - جراحی‌های Resective استخوان
    - جراحی‌های Reconstructive استخوان
    - درمان فورکیشن‌های درگیر
    - GTR
    - ارتباط اندو – پریو
    - جراحی‌های موکوجینجیوال
    - درمان‌های افزایش حجم لثه
    - فاز Restorative:
    - آماده سازی پریودنشیوم جهت درمان‌های Restorative
    - ارتباط پروتز – پریو
    - ارتباط ترمیمی – پریو
    - افزایش طول تاج کلینیکی
    - فاز نگهدارنده (Maintenance Phase) و نتایج درمان‌های پریودنتال
2- ایمپلنت‌های دندانی:
    - تاریخچه ایمپلنت:
    - کلیات
    - جنبه‌‌های بیولوژیکی
    - جنبه‌های کلینیکی
    - روش‌های جراحی
    - ملاحظات پروتز
    - نگهداری و حفظ ایمپلنت
    - تشخیص و درمان بیماری‌های اطراف ایمپلنت


>>:  120 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت