کلینیک پریو2

سرفصل های درس:
اقدام به تشخیص, ارایه طرح درمان, انجام روش‌های درمانی غیر جراحی و یا جراحی و پیگیری درمان‌های انجام شده  ترجیحاً در زمینه‌های زیر:
1- درمان Full Mouth پریودنتال    پانزده مورد
2- جراحی‌های ژنژیوال شامل:   
    - انواع گرافت‌های بافت نرم    30 مورد
    - آپیکالی و کرونالی فلپ    10 مورد
3- اکسپوز کردن دندان‌های رویش نیافته    5   مورد
4- افزایش طول تاج کلینیکی    20 مورد
5- درمان‌های درگیری‌های فورکا شامل:
    - همی سکشن    5   مورد
    - قطع ریشه    5   مورد
    - Bicuspidization    دو  مورد
    - GTR و یا پیوندهای استخوانی    ده  مورد


>>:  600 ساعت- عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت