کلینیک پریو 3

سرفصل های درس:
اقدام به تشخیص, ارایه طرح درمان و انجام عمل که ترجیحاً در زمینه‌های زیر می‌باشد:
1- درمان Full Mouth    15 بیمار پیشرفته
2- درمان‌های Regenerative شامل:
    - انواع پیوندهای استخوانی اتوژن    20 بیمار
    - انواع پیوندهای استخوانی آلوگرافت    10 بیمار
    - GTR    5   بیمار
3- افزایش طول ریج    5   بیمار
4- اسپلینت    5   بیمار
5- جراحی لثه بیماران خاص در بیمارستان    2   بیمار
6- فراخوانی مجدد بیماران (اعم از بیماران دستیاران دروه‌های قبل و یا بیماران حاضر)    10 بیمار


>>:  600 ساعت- عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت