بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

سرفصل‌های  درس:
1-‌ آشنایی با بافت شناسی و جنین شناسی بافت نرم و سخت دهان و فک وصورت
2-‌ آشنایی با رشد و نمو جوانه دندانی
3-‌ آشنایی با رشد ونمو ساختمان‌های تشریحی نظیر سینوس‌ها، درزهای استخوانی و....
4-‌ آشنایی با رشد، نمو و تکامل سیستم عصبی عضلانی
5-‌ آشنایی با آنومالی‌های شایع دهان و فک و صورت شامل شکاف لب و کام و سندرم های  شایع مربوطه


>>:  15 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت