روش شناسی تحقیق 1

سرفصل‌های درس:
1-‌ انتخاب موضوع
2-‌ بازنگری منابع
3-‌ عنوان تحقیق و اولویت‌ها
4-‌ بیان مسئله
5-‌ اهداف تحقیق و فرضیات طرح
6-‌ متغیرهای تحقیق و مقیاس سنج آنها
7-‌ تکنیک های تحقیق : پرسشنامه، مصاحبه و Observation
8-‌ روش‌های تحقیق و موارد کاربرد آنها
9-    جامعه مورد بررسی و شرایط نمونه‌گیری
10-‌ اعتبار داخلی و خارجی (Validity)
11-‌ برنامه برای جمع آوری داده‌ها- مدیریت در تحقیق
12-‌ مطالعه آزمایشی تحقیق
13-‌ آمار در تحقیق، جداول خالی و آزمون‌های رایج
14-‌ اخلاق در تحقیق


>>:  50 ساعت – کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت