فوریت‌های پزشکی

سرفصل‌های درس:
1-‌ Basic Life Support ( BLS)
-    احیای قلبی ریوی Cardiopulmonary Resuscitation( CPR):
-    تکنیک‌های مورد استفاده فوری در ارتباط با Airway- Breathing- Circulation
-    مراحل برقراری راه هوایی
-    تنفس مصنوعی
-    ماساژ قلبی
-    کاربرد داروها در فوریت‌های پزشکی
-    مهارت های کاربردی در فوریت‌های پزشکی (تزریقات، سرم تراپی .... )
2-‌ تشخیص و درمان فوریت‌های پزشکی شایع در کلینیک‌های دندان پزشکی :
-    نحوه گرفتن شرح حال، تاریخچه پزشکی و نقش آن در پیشگیری و تشخیص فوریت‌ها
-    معاینات و نحوه کنترل علائم حیاتی
-    وسائل و تجهیزات در فوریت‌ها
-    فوریت‌های شایع و نحوه درمان آنها:
-    واکنش‌های ازدیاد حساسیت
-    مشکلات تنفسی
-    مشکلات قلبی
-    تغییرات سطح هوشیاری


>>:  15 ساعت – کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت