فیزیولوژی و بیولوژی دهان

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با روند تشکیل و مینرالیزاسیون بافت های دندان
2-‌ شناخت ترکیب شیمیایی بافت‌های دندان
3-‌ فیزیولوژی مینا، عاج، پالپ، سمنتوم و استخوان
4-‌ فیزیولوژی مخاط دهان، بزاق، جوانه‌های چشایی و عقده‌های لنفاوی
5-‌ فیزیولوژی مفصل گیجگاهی فکی و عضلات مرتبط با آن
6-‌ فیزیولوژی درد و کنترل آن
7-‌ فیزیولوژی اعمال دهان (مضغ، بلع، تکلم و تنفس)
8-‌ فیزیولوژی رویش و تحلیل دندان
9-‌ شناخت مکانیسم تحلیل و بازسازی استخوان
10-‌ آشنایی با مکانیسم رفلکس عضلات
11-‌ آشنایی با نقش تغذیه، سن و هورمون‌ها در ساختمان دهان و دندان
12-‌ بیولوژی تشکیل وخصوصیات پلاک دندانی و چگونگی پیشگیری از آن


>>:  13 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت