آسیب شناسی دهان و فک

سرفصل‌های درس:
1-‌ تهیه و رنگ آمیزی لام‌های میکروسکوپی
2-‌ مشاهده نمای هیستوپاتولوژی ترمیم بافتی (رشد سلولی، فیبروز و ترمیم زخم)
3-‌ مشاهده نمای میکروسکوپیک ضایعات واکنشی (Reactive) شایع حفره دهان
4-‌ مشاهده نمای میکروسکوپیک ضایعات نئوپلازیک حفره دهان (اولیه، متاستاتیک)
5-‌ مشاهده نمای میکروسکوپیک ضایعات التهابی حفره دهان (عفونی و غیرعفونی)
6-‌ مشاهده نمای میکروسکوپیک ضایعات رشدی تکاملی (Developmental) حفره دهان
7-‌ مشاهده نمای میکروسکوپیک و تفسیر اسمیر تهیه شده از مخاط دهان


>>:  40 ساعت – عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت