جراحی دهان و فک وصورت

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با انواع اینسیژنال و اکسیژنال بیوپسی
2-‌ آشنایی با تروما
3-‌ آشنایی با جراحی‌های بافت نرم و سخت قبل از پروتز
4-‌ شناخت تکنیک جراحی تومورها و کیست‌های خوش خیم و بدخیم ناحیه دهان و فک و صورت
5-‌ تشخیص و درمان عفونت ‌های ناحیه دهان، فک و صورت
6-‌ اصول جراحی
7-‌ جراحی ضایعات برجسته بافت نرم دهان


>>:  96 ساعت – نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت