دندان پزشکی کودکان

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با کنترل رفتاری کودکان درکلینیک دندان پزشکی
2-‌ آشنایی با تشخیص، طرح درمان و کنترل دندان‌های ضربه دیده کودکان
3-‌ آشنایی با اصول بهداشت و پیشگیری از پوسیدگی دندان
4-‌ شناخت فلوراید، مکانیسم اثر، تجویز موضعی و سیستمیک آن
5-‌ آشنایی با رشد و تکامل دندان و ارتباط آن با اختلالات رشدی تکاملی (هیپوپلازی و.... )
6-‌ شناخت مواد پرکننده کانال دندان‌های شیری
7-‌ آشنایی با درمان‌های پالپ دندان‌های شیری
8-‌ شناخت تکامل اکلوژنی و اصول ارتودنسی پیشگیری
*دستیار در زمان انجام درمان‌های فوق به عنوان Observer مشارکت فعال خواهد داشت.


>>:  56 ساعت – نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت