رادیولوژی دندان و فک وصورت

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه
2-‌ آشنایی با کنترل عفونت در رادیولوژی
3-‌ آشنایی با کاربرد و مقایسه تکنیک‌های رادیوگرافی داخل دهانی، لوکالیزاسیون و لندمارک‌ها
4-‌ آشنایی با کاربرد تکنیک‌های مختلف خارج دهانی و لند مارک‌‌های تشریحی (پانورامیک، سفالومتری، T.M.J ، سینوس‌های پارانازال و جمجمه)
5-‌ آشنایی  با تکنیک‌های اختصاصی تصویربرداری (Digital Imaging- Sonography- MRI- CT Scan – پزشکی هسته‌ای )
6-‌ آشنایی با اصول تفسیر و الگوهای رادیوگرافیک انواع ضایعات دهان و فک و صورت
•    دستیار در زمان درمان‌های فوق به عنوان Observer مشارکت فعال خواهد داشت.


>>:  60 ساعت – نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت