اختلالات حسی مزمن دهان و صورت

سرفصل‌های درس:
1-‌ توصیف انواع حسهای طبیعی و غیر طبیعی ناحیه دهان و صورت
2-‌ فیزیولوژی راههای حسی محیطی مرکزی بالا رو (Ascending)، حرکتی (مرکزی محیطی)
(Descending) و نقش شناخت فیزیولوژی این راهها در ارزیابی بالینی دردهای ناحیه دهان و صورت
3-‌ تشریح و نحوه معاینه اعصاب جمجمه‌ای و شرح بعضی از بیماری‌های آنها (Bell s Pulsy)
4-‌ طبقه بندی دردهای ناحیه دهان و صورت و شرح علل عضلانی اسکلتی آنها
5-‌ دردهای با منشاء عروقی (میگرن، سردرد  خوشه‌ای، آرتریت گیجگاهی و پر فشاری خون) و دردهای ارجاعی به ناحیه دهان وصورت
6-‌ دردهای با منشاء سیستم عصبی مرکزی (تروما و مالتیپل اسکلروزیس)
7-‌ دردهای نوروپاتیک ناحیه دهان و صورت (انواع نورالژی، تومور، عفونت و بیمار‌های متابولیک)
8-‌ فیزیولوژی و بررسی اختلالات محیطی و مرکزی حس چشایی
9-‌ شناسایی بیماران با اختلالات حسی مزمن دهان و صورت بدون داشتن اختلالات فیزیکی واضح و شرح فیزیوپاتولوژی این بیماری‌ها (Atypical Facial Pain, BMS, Subjective Xerostomia)


>>:  20 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت