ارایه مورد (Case Persentation) 2

سرفصل‌های درس:
1-‌ بیماری قلبی عروقی یا تنفسی                                 1 مورد
2-‌ ضایعه سفید یا سرخ                                     1 مورد
3-‌ ضایعه برجسته محیطی                                    4 مورد
4-‌ ‌ ضایعات  داخل استخوانی                                    3 مورد
5-‌ اختلالات دندانی منتشر                                     1 مورد
6-‌ بیماری غدد بزاقی                                         1 مورد
7-‌ اختلالات حسی ناحیه دهان و صورت و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی            2 مورد
8-‌ سندرم‌های با تظاهرات دهانی                                 1 مورد


>>:  40 ساعت – نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت