اصول معاینه و تشخیص

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با اصول گرفتن شرح حال از بیمار:
-    اصول گفتگو با بیمار
-    نوشتن تاریخچه بیمار
-    شناخت اصول معاینه بالینی:
-    معاینه خارج دهانی:
-    عقده‌های لنفاوی
-    غدد بزاقی ماژور
-    تیروئید
-    اعصاب کرانیال
-    معاینه مفصل گیجگاهی فکی و عضلات جونده
-    معاینه داخل دهانی:
-    مخاط دهان: توصیف تغییرات تشریحی در هر یک از نواحی مخاط دهان و حلق و ضایعات اولیه و ثانویه
-    دندانها
2-‌ آزمایش‌های پاراکلینیکی:
-    بررسی های رادیوگرافیک
-    تست‌های آزمایشگاهی (در قالب 17 ساعت تدریس نظری برنامه ریزی شده است)
3-‌ تفسیر علایم و تشخیص
4-‌ طرح درمان:
-    برآورد مخاطرات دندان پزشکی
-    اصول مشاوره


>>:  20 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت