بررسی مقالات 2

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با نحوه نگارش مقالات
2-‌ آشنایی با بررسی و ارایه مقالات نوشته شده به زبان‌های فارسی و انگلیسی
3-‌ آشنایی با نحوه نقد مقالات و نتیجه گیری مناسب از مقالات نقد شده
4-‌ آشنایی با طبقه بندی انواع مقالات
انتخاب مقالات به عهده استاد راهنما بوده و اولویت با مقالات مجلاتی است که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی جهت امتحان دانشنامه تخصصی تعیین گردیده‌اند.


>>:  44 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت