تست های آزمایشگاهی

سرفصل‌های درس:
1-‌ شمارش گلبول های خون و پلاکت ها
2-‌ شمارش رتیکولوسیت‌ها
3-‌ سدیمانتاسیون (ESR)
4-‌ اندازه‌گیری آهن سرم (Ferritin, TIBC, SI)
5-‌ اندازه‌گیری ویتامین B12 سرم
6-‌ اندازه گیری اسیدفولیک سرم
7-‌ اندازه‌گیری کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز
8-‌ لکوسیت آلکالین فسفاتاز
9-‌ اوره، BUN و کراتینین
10-‌ اسید اوریک
11-‌ کلسترول، تری گلیسیرین، HDL و LDL
12-‌ اسید فسفاتاز
13-‌ تست‌های تشخیصی دیابت (قند ناشتا، تست تحمل گلوکز و اندازه‌گیری هموگلوبین AIC)
14-‌ تست های فانکشن تیروئید ( T3RU, T4, T3, TSH)
15-‌ تست‌های فانکشن کبد
16-‌ آنزیم‌های سرم (CPK, LDH, SGPT, SGOT)
17-‌ تست‌های اختلالات خونریزی معده (زمان سیلان، پروترومبین، و ترومبوپلاستین نسبی)
18-‌ تست‌های سرولوژیک:
-    تست‌های مربوط به عفونت HIV
-    هپاتیت‌های ویروسی
-    سیفیلیس
-    مونونوکلئوز عفونی
19-‌ تست‌های بررسی بیماری‌های ایمونولوژیک
20-‌ هیستولوژی و سیتولوژی
21- میکروبیولوژی
22-‌ الکتروفورز پروتئین‌های سرم
23-‌ اندازه‌گیری آمیلاز  لیپاز سرم
24-‌ کشت خون
25-‌ آزمایش کامل ادرار
26-‌ آزمایش مدفوع


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت