زخم‌ها و بیماری‌های تاولی مخاط دهان

سرفصل‌های درس:
1-‌ آشنایی با استوماتیت‌های ویروسی:
-    استوماتیت هرپتیک حاد اولیه
-    آبله مرغان
-    زونا
-    هرپانژین
-    بیماری دست، پا، و دهان
2-‌ شناخت اریتما مالتی فرم
3-‌ شناخت استوماتیت‌های آلرژیک
4-‌ شناخت زخم‌های ناشی از شیمی درمانی و پرتو درمانی
5-‌ شناخت ژنژیوایتیس زخمی حاد
6-‌ شناخت آفت
7-‌ آشنایی با سندرم بهجت
8-‌ آشنایی با هرپس عودکننده
9-‌ شناخت پمفیگوس
10-‌ شناخت پمفیگویید بولوز
11-‌ آشنایی با اپیدرمولیز بولوز اکتسابی و ارثی
12-‌ شناخت بیماری Linear IgA
13-‌ شناخت درماتیت هرپتی فرم
14-‌ شناخت لیکن پلان و واکنش‌های لیکنویید
15-‌ آشنایی با عفونت‌های قارچی عمقی
16-‌ شناخت سل
17-‌ شناخت زخم‌ تروماتیک
18-‌ آشنایی با اسکواموس سل کارسینوما
19-‌ آشنایی با وگنرز گرانولوماتوز
20-‌ آشنایی با نوتروپنی دوره‌ای
21-‌ آشنایی با گرانولوم خط وسط
22-‌ آشنایی با آگرانولوسیتوز
23-‌ شناخت سیفیلیس
24-‌ شناخت کولیت اولسروز
25- شناخت بیماری کرون
26-‌ شناخت بیماری سلیاک
27-‌ شناخت سیالومتاپلازی نکروزان
28-‌ شناخت سوزاک
29-‌ آشنایی با جذام
30-‌ آشنایی با اکتینومیکوز
31-‌ آشنایی با لوپوس اریتماتو


>>:  35 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت