ضایعات سفید و سرخ مخاط دهان

سرفصل‌های درس:
1-‌ تعاریف و اصطلاحات   
2-‌ ضایعات سفید وسرخ   
- لکوادم    
- Linea alba                       
- Fordayce granule                    
- جویدن عادتی گونه  
- سوختگی های مخاط دهان
- استوماتیت اوریک 
- ضایعات سفید ناشی از عفونت‌های اختصاصی
- کاندیدیازیس
- استوماتیت نیکوتینیک 
- تروماتیک کراتوزیس
- پیوندهای پوستی در دهان
- بیماری Heck
- ضایعات پسوریازی فرم
- کمبود ویتامین ها و آهن
- زبان جغرافیایی
- پلاسما سل ژنژیوایتیس
- ضایعات مخاطی ناشی از پرتو درمانی
- کراتوز ناشی از نور خورشید
- اریتروپلاکیا
- لوپوس اریتماتوی دیسکویید
- زبان باردار
- لیکن پلان و واکنش‌های لیکنویید
- لکوپلاکیای مویی
- فیبروز تحت مخاط دهان
- ژنودرماتوزها
- لکوپلاکیا


>>:  25 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت