علل لقی و از دست رفتن دندان ها

سرفصل‌های درس:
- Slowly progressive periodontitis
- progressive periodontitis  Rapidly
 - progressive periodontitis Necrotizing
-  Refractory periodontitis
2-‌ هیستوسیتوز X (لانگرهانس سل گرانولوماتوزسلول‌های لانگرهانس)
3-‌ راشیتیسم
4-‌ چرابیسم
5-‌ هیپوفسفاتازی
6-‌ضعف ایمنی ( ایدز، لوسمی، شیمی درمانی)
7-‌ دیابت ملیتوس
8-‌ اختلالات کمی و کیفی لکوسیت‌ها
-    سندرم Papillon Lefevre
-    سندرم Chediak Higashi
-    سندرم داون
-    نوتروپنی دوره‌ای
-    سندرم Lazy Leukocyte
9-‌ دنتین دیسپلازی نوع I


>>:  8 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت