کلینیک بیماری‌های دهان و تشخیص 2

سرفصل‌های درس:
1-‌ معاینه و تکمیل پرونده بیماران مراجعه کننده به بخش بیماری‌های دهان و تشخیص
2-‌ تهیه پرونده معاینه جامع    10 مورد
3-‌ نمونه برداری از مخاط دهان     5 مورد
4-‌ تهیه شرح حال و تکمیل پرونده، تهیه اسلاید، بررسی کتب و مقالات و گزارش مورد  10 مورد


>>:  220 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت