ملاحظات دندان پزشکی در اختلالات ایمونولوژیک

سر فصل های درس:
1-‌ اصول کلی بیماری‌های ایمونولوژیک
2-‌ نارسایی های اولیه سیستم ایمنی:
-    نقص ایمنی سلولی
-    نقص ایمنی هومورال
-    اختلالات مربوط به سیستم کمپلمان
3-‌ نارسایی های ثانویه سیستم ایمنی
4-‌ بیماری‌های اتوایمون بافت همبند:
-    لوپوس اریتماتوز سیستمیک
-    لوپوس اریتماتوز دیکسویید
-    اسکلرودرما
-    آرتریت روماتویید
-    سندرم شوگرن
-    تب روماتیسمی
-    درماتومیوزیت
5-‌ ایمونولوژی بیماری‌های مخاط دهان 


>>:  20 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت