ملاحظات دندان پزشکی دربیماران شیمی درمانی، پرتو درمانی و پیوند

سرفصل‌های درس:
1-    نحوه اثر و طبقه بندی داروهای ضد سرطان
2-    عوارض داروهای ضد سرطان در دهان
3-    ملاحظات دندان پزشکی پس از شیمی درمانی
4-    مکانیسم اثر پرتو درمانی
5-    عوارض پرتو درمانی در دهان
6-    ملاحظات دندان پزشکی پس از پرتو درمانی
7-    پیوند اعضاء
8-    ملاحظات دندان پزشکی در بیمارانی که تحت پیوند عضو قرار گرفته‌اند


>>:  11 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت