ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای دستگاه گوارشی

سرفصل‌های درس:
1-‌ فیزیولوژی دستگاه گوارش
2-‌ بیماری‌های مری
-    دیسفاژی
-    سندرم پلامر- وینسون
-    زخم‌های مری
3-‌ اولسرپیتیک
-    زخم دئودنوم
-    زخم معده
4-‌ بیماری‌های روده کوچک
-    بیماری‌های آماسی مزمن روده
5-‌ بیماری‌های پانکراس
-    پانکراتیت


>>:  5 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت