ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای غدد مترشحه داخلی و دیابت

سرفصل‌های درس:
1-‌ دیابت ملیتوس
2-‌ غده هیپوفیز (تشریح و فیزیولوژی، کاهش و افزایش ترشح)
3-‌ غده تیروئید ( تشریح و فیزیولوژی، گواتر، هیپر تیروئیدیسم، هیپوتیروئیدیسم)
4-‌ غده پاراتیروئید (تشریح و فیزیولوژی، کاهش و افزایش ترشح، سندرم MEN)
5-‌ غده فوق کلیوی ( تشریح و فیزیولوژی، کاهش و افزایش ترشح، کورتون تراپی)
6-‌ اختلالات قسمت مرکزی آدرنال (فئوکروموسایتوما)
7-‌ بارداری


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت