ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای قلبی و عروقی

سرفصل‌های درس:
1-‌ فیزیولوژی قلب
2-‌ بیماری‌های ایسکمیک قلب
3-‌ بیماری‌های دریچه‌ای قلب
4- بیماری‌های مادرزادی قلب
5-‌ هیپرتانسیون
6-‌ آریتمی‌های قلبی
7-‌ نارسایی احتقانی قلب
8-‌ تب روماتیسمی
9-‌‌ اندوکاردیت عفونی
10-‌ ترومبوزهای وریدی، ترومبوفلبیت و آمبولی ریه
11-‌ ترمبوزسینوس کاورنو


>>:  15 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت