ناهنجاری‌های دندانی

سرفصل‌های درس:
1-‌ تغییرات اکتسابی دندان:
-    اثر عوامل محیطی بر تکامل ساختمان دندان
-    فقدان ساختمانهای دندانی بعد از تکامل
-    تغییر رنگ دندانها
-    اختلالات موضعی در رویش دندان
2-‌ تغییرات رشدی تکاملی دندان:
-    اختلال در تعداد دندان ها
-    اختلال در اندازه دندان ها
-    اختلال در شکل دندان ها
-    اختلال در ساختمان دندان ها


>>:  6 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت