آسیب شناسی2

سرفصل های درس:
1 – آشنایی با کلیات:
-    تعریف تکنولوژی آموزشی و تاریخچه آن
-    ارکان نظام آموزشی و عوامل مؤثربر آنها
-    الگوهای آموزشی
-    طراحی نظام مدیریت آموزشی
-    تعیین هدف های آموزشی
-    طراحی آموزشی
-    انتخاب رسانه آموزشی
-    تعیین استراتژی یادگیری
2 – آشنایی با روش های مختلف ارزشیابی:
-    ارزشیابی درونی
-    ارزشیابی بیرونی
-    ارزشیابی تحصیلی( آزمون )، انواع آزمونها، انواع سؤالات ، نحوه طراحی سؤال، بررسی و ارزشیابی سؤالات نتایج ( تعیین ضریب دشواری و تشخیص ) و تعیین حداقل نمره قبولی
-    ارزشیابی تدریس و مدرس
-    ارزشیابی بخش، دانشکده و دانشگاه
3 – شناخت طرز کاروسایل سمعی و بصری شامل پروژکتور، اورهد، اوپک، مولتی مدیا و رایانه، مزایا و معایب آنها
4 – آشنایی با اصول فتوگرافی:
-    دوربین های عکاسی و فیلمبرداری
-    فلاش های مختلف
-    انواع فیلم
-    تکنیک های عکسبرداری و فیلم برداری
6    – آشنایی با اصول تهیه اسلاید و برنامه های آموزشی رایانه ای    


>>:  40 ساعت – کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت