آسیب شناسی دهان و فک1

 سرفصل های درس:
1 – آشنایی با بافت شناسی استخان ها و فکین
2 – شناخت کیست های ناحیه دهان (بافت نرم و سخت)
3 – شناخت تومورهای ادنتوژیک فکین
4 – شناخت تومورهای غیر ادنتوژنیک فکین
5 – آشنایی با ضایعات التهابی فکین
6 – آشنایی با بیماری های متابولیک و ژنتیک
7 – شناخت آنومالیهای دندانی
8 – آشنایی با بیماری های غدد بزاقی
9 – شناخت ضایهات عقده های لنفاوی
10 – آشنایی با سرطان های دهان


>>:  20 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت