آسیب شناسی دهان و فک

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با تهیه و رنگ آمیزی لام‌های میکروسکوپی
2- شناخت هیستوپاتولوژی ترمیم بافتی (رشد سلولی- فیبروز- ترمیم زخم)
3- شناخت ضایعات واکنشی (Reactive) شایع حفره دهان
4- شناخت ضایعات نئوپلاستیک حفره دهان (اولیه- متاستاتیک)
5- شناخت ضایعات التهابی حفره دهان (عفونی و غیر عفونی)
6- شناخت ضایعات رشدی تکاملی (Developmental) حفره دهان
7- آشنایی با تفسیر میکروسکوپیک اسمیر تهیه شده از مخاط دهان


>>:  17 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت