قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با مقررات دوره دستیاری، امتحانات دانشنامه تخصصی، تعهدات خدمت و ..
2- آشنایی با قوانین پزشکی، نظام پزشکی، پزشکی قانونی، تخلفات پزشکی و تعهدات پزشکان در قبال بیماران و بالعکس
3- آشنایی با ارکان و واحدهای تابعه نظام پزشکی
4- آشنایی با مقررات پزشکی قانونی: تعیین حد دیات در رابطه به درمان‌های دندان پزشکی ، تعیین هویت و تعیین حد ضرر و زیان
5- آشنایی با مقررات دادگا‌ه‌ها و نحوه دادرسی
6- آشنایی با علم اخلاق پزشکی: رابطه پزشک با بیمار، رابطه پزشک با نزدیکان بیمار، رابطه پزشک با سایر همکاران و رابطه پزشک با جامعه
7- آشنایی اجمالی با مقررات پیوند اعضاء، رضایت‌نامه پزشکی و تبعات قانونی آن، صدور گواهی و..
8- آشنایی با اصول مطب‌داری: روشهای ثبت و جمع‌آوری اطلاعات و اسناد پزشکی مربوط به بیمار، معاینات فیزیکی و ...
9- آشنایی با روش‌های مختلف رسیدن به تشخیص و تصمیم‌گیری بالینی: توجه به شکایت اصلی بیمار، وضعیت موجود، وضعیت ایده‌آل ...
10- آشنایی با اصول برنامه‌ریزی (مشارطه)، مواظبت (مراقبه) و حسابرسی (محاسبه) در پزشکی
11- آشنایی با موازین اخلاقی در انجام تحقیقات و نگارش مقالات (قوانین نورنمبرگ)


>>:  15 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت