پروتزثابت نظری 2

سرفصل های درس:
1- ‎آشنایی با رستوریشن موقت
2- آشنایی با کنترل مایعات، آماده سازی بافت‌ها، کنار زدن لثه و الکتروسرجری
3- آشنایی با مواد قالب گیری و قالب گیری
4- آشنایی با کست ودای
5- آشنایی با رکوردگیری و انتقال کست به آرتیکولاتور
6- شناخت آرتیکولاتورها
7- شناخت انواع پونتیک و ریج بی دندانی
8- آشنایی با الگوهای مومی و طراحی اسکلت فلزی
9- آشنایی با مبانی آلیاژها، سیلندرگذاری و ریخته گری
10- آشنایی با امتحان فریم، پرداخت اسکلت فلزی و چسباندن کراون
11- آشنایی با اهمیت Follow up (پیگیری) و رفع مشکلات پس از جایگزینی پروتز در ناحیه بی دندانی


>>:  42 ساعت- نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت